Om Liseleje
Om hjemmesiden
De 4 årstider i billeder
Byen på Nordkysten
BLOG
Om Liseleje
Melby Overdrev, hvor Liseleje i dag ligger, blev dannet i stenaldertidens Arre-fjord, som ved tilsanding og landhævning omdannedes fra en fjord til den nuværende Arresø
Landskabet blev, efter i en periode at være dækket af egeskov, omdannet til landbrugsjord mellem flere indlandsklitter og yderområderne, overdrevene, blev brugt til afgræsning. Sandfygning var et udpræget fænomen i middelalderen.
De første indbyggere i Liseleje indfandt sig i 1784. Hele området lå under Generalmajor Classens gods, Arresødal. Det har ikke været let at være nybygger/fisker i Liseleje. De flyttede til et sparsomt bevokset sandet landskab, bestående af enebær- og tjørnebuske, som var det eneste der undgik at blive fortæret af fæstebøndernes kreaturer. Først ca 100 år senere blev Asserbo og Liseleje Plantager plantet og kunne langsomt yde læ for både beboere og jorde.
Fiskerne blev tvunget eller lokket med skattefritagelse til fiskerlejet med det for øje, at levere fisk til arbejderne på Classens krudtværk i Frederiksværk. Fiskerlejet , der blot bestod af 4 familier, fik sit navn Liseleje efter Classens datter Elisabeth kaldet Lise.

Den dag i dag ses stadig nogle af de første huse i byens gader. Gå en tur og se godt efter, der står årstal på enkelte af dem. De har stadig stråtag men er i dag flotte luksus huse sammenlignet med dengang de blev bygget.

Liselejes vartegn, Ishuset blev bygget i 1901. Ishuset, der ligger for enden af Classensvej, blev brugt af fiskerne til, at opbevare den is i man havde hentet på Søvej, syd for Hyllingebjerg. Isen gjorde det muligt, efter at der var kommet tog til Frederiksværk, at fragte fiskene så langt væk som til Tyskland. De fleste fisk blev dog handlet i nærområdet og fragtet rundt på simple trillebøre og hestevogne og ikke kun til Frederiksværk, men også til feks. Helsinge. Området omkring Ishuset hedder Stejlepladsen. Her ordnede fiskerkonerne garnene.
Det blever fra 2006 muligt en eller to gange om året at besøge Ishuset og se det hvælvede rum og den tykke dør ind til selve ishuset. Her opbevareres også en mindre samling fiskeredskaber.

Hvor fiskeriet langsomt men sikkert ophørte tog feriegæsterne lige så sikkert over. Liseleje havde allerede sommerhuse og pensionater i 1934, da den første telefoncentral og vores hus, der dengang var et sommerhus, blev bygget. Der ligger flere ældre sommerhuse ud af Hylligebjergvej, igennem byen og lige bag byens centrum mod syd.
Tag de historiske briller på og gå på opdagelse i byen.

En gruppe blev dannet for at anlægge en havn i Liseleje. Projektet er sat i bero
BLOG OM LISELEJE
Webdesign:
Heidi Rosberg
Kystvej 1
3360 Liseleje
Tel.: 47383897
Blog om Liseleje
www.burmesecats.dk